Varer som kommer

I denne kategorien finner du varer som ikke enda er på lager. Du er selvsagt velkommen til å legge inn ordre på disse varene, men husk at varer i denne kategorien MÅ bestilles i egen ordre!


Vi tar forbehold om at varer i denne kategorien ikke alltid kommer til det opplyste tidsrom, da forsinkelser fra produsent / leverandør / speditør kan forkomme.